VOP 6 archeologie bezoekt het Center for Artefact Research

31-01-2023 - Algemeen

blog-post-image

VOP 6 archeologie bezocht het Center for Artefact Research in Mechelen. Onder begeleiding van archeologe Dana Piessens (CAR) gingen de leerlingen aan de slag met de archeologische vondsten uit een beerput van een rijke Mechelse stadswoning "het spijker" uit de 14de-17de eeuw.

Uit dierlijke botten bleek dat de beerput gebruikt werd door huishoudens met een vrij hoge status en koopkracht. De inwoners waren verbonden met de grote raad van Mechelen. (Bourgondische Nederlanden) Dat bleek bijvoorbeeld uit de aanwezigheid van jachtwild en duurdere diersoorten. Opvallend was de grote diversiteit aan wilde vogels.

Het aardewerk bestond uit keukengerei zoals kookpotten, kommen en vergieten. De beerput bevatte ook heel wat tafelwaar: drinkbekers, drinkschaaltjes en kannen. De prominente aanwezigheid van drink- en tafelgerei wijst op het bestaan van een echte tafelcultuur. De leerlingen hadden een bijzondere aandacht voor een “pispot” en een “pisglas”, artefacten die in vele middeleeuwse huishoudens te vinden waren.

Enkele 15de-eeuwse stukken zijn een onmiskenbaar bewijs van de hoge sociale status van de bewoners, zoals een kom in Valenciaanse majolica versierd met een floraal motief in goud- of koperluster en een bijzondere beker of mosterdpot in majolica die mogelijk geïmporteerd werd uit Italië. Ook enkele fraaie glazen voorwerpen, passen in dat plaatje. (Bron CAR)

Prof. Pieterjan Deckers (VUB) gaf in een tweede workshop een uiteenzetting over de Vikings in onze streken. Zo leerden we dat “vikingen” eerder slaat op een way of life dan een inwoner van Scandinavië.  Niet elke Scandinaviër uit de middeleeuwen ging “vikingen”. De Vikings die in de en 9de eeuw onze gebieden teisterden waren vooral uit op plunderen. In andere streken groeiden ze uit tot succesvolle handelaars of landbouwers. We weten ondertussen met zekerheid dat Amerika werd “ontdekt” door Vikings in de 11de eeuw. (Canada)

Recente berichten:

28-04-2023

Verkenningsweek 1B

27-04-2023

Buitenlesdag

23-04-2021

1B trekt erop uit!

22-03-2021

Lezen is een feest!

20-05-2022

Sportdag zesdejaars

18-12-2020

CLB - nieuws

18-10-2022

Theaterbezoek

17-11-2023

Restaurantdagen

15-11-2020

Mooi VOP-project!

13-06-2022

VOP Mode en ethiek

11-09-2022

Bezinning zesdes

10-09-2021

Veel actie!

09-09-2021

Bezinning zesdes

08-10-2021

Mode naar MOMU

07-05-2021

Zesdes vieren L50

01-09-2020

Terug naar school