Humane wetenschappen

2e graad

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

Je combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je filosofeert over de mens en de wereld rondom, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je kijkt en luistert naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen je  een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt kennis met psychologie en sociologie.

Voortraject

Alle basisopties uit het tweede jaar, behalve die met een B-programma, geven uitzicht op deze studierichting.

Voor wie is deze richting bedoeld


- je hebt interesse voor de mens en de samenleving en bent bereid die op een wetenschappelijke manier te analyseren.
- je hebt aandacht voor intermenselijke relaties.
- je wil alle aspecten van het menselijk bestaan analyseren en begrijpen.
- je houdt ervan om andere mensen en gewoontes te ontdekken.
- je gaat graag met mensen in gesprek.
- je bent empatisch.
- je wil meer te weten komen over de ontwikkeling van het individu in samenhang met zijn omgeving.
- je bent communicatief in je moedertaal en in enkele vreemde talen.
- je bent sociaal en hulpvaardig.
- je bent geïnteresseerd in filosofie, kunst en cultuur. Je denkt na over wie je bent en hoe je zo geworden bent.
- je houdt van verschillende vormen van kunst.
- je kan abstract denken.
- je bent kritisch en stelt je eigen gedrag en dat van anderen in vraag.

 

Toekomstgericht

In de derde graad loopt de richting gewoon door in de domeinoverschrijdende doorstroomrichting ‘Humane Wetenschappen’. Je kan ook kiezen om over te stappen naar de richting ‘Welzijnswetenschappen’ in de domeingebonden doorstroom. 

Verder studeren in het hoger onderwijs biedt ook heel wat mogelijkheden. Logische vervolgopleidingen zijn te vinden in de Geesteswetenschappen, de Natuurwetenschappen en de Sociale Wetenschappen. We denken hierbij aan richtingen als Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk
recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg, Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Pedagogie (van het jonge
kind), Sociaal-agogisch werk, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Journalistiek en Communicatiemanagement.

Meer informatie

Je kiest deze richting beter niet als

- je moeite hebt met abstracte begrippen en liever met concrete acties aan de slag gaat.

- je eerder introvert bent en weinig in interactie gaat met andere mensen.
 
Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Engels 3 2
Psychologie/sociologie 3 3
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Kunstbeschouwing 1 2
Filosofie 1 2
Artistieke vorming 1 0
POP 1 1
Flex wiskunde 1 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.