Moderne talen

2e graad

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Je krijgt ook Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

 

Voortraject

Alle basisopties uit het tweede jaar, behalve die met een B-programma, geven uitzicht op deze studierichting.

Voor wie is deze richting bedoeld

- je behaalde mooie cijfers voor de taalvakken en ging hierbij ook meermaals met de verdiepingsdoelen aan de slag.
- je werkt graag met complexe leerinhouden waarbinnen je vlot verbanden kan leggen.
- je houdt van logisch redeneren.
- je bent verbaal sterk en hebt een goed taalgevoel.
- je bent bereid om taal op een abstracte manier te analyseren en er op een gestructureerde manier mee om te gaan.
- je drukt je graag vlot en gepast uit, ook in enkele vreemde talen.
- je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
- je beseft dat taal en communicatie een impact heeft op mens en samenleving.
- je bent geboeid door literatuur en bereid om literaire teksten diepgaand te analyseren.
- je bent geboeid door de actualiteit en de manier waarop die door de verschillende media gepresenteerd wordt.

 

Toekomstgericht

In de derde graad kan je nog verschillende richtingen uit. De logische verderzettingen van deze richtingen zijn ‘Economie-Moderne Talen’, ‘Moderne Talen-Wetenschappen’ en ‘’Taal- en Communicatiewetenschappen’. 

Deze drie richtingen situeren zich alledrie binnen de doorstroomfinaliteit. Heb je interesse om toch iets praktischer aan de slag te gaan, dan kan je ook doorstromen naar ‘Taal en Communicatie’, een taalkundige richting binnen de dubbele finaliteit. 
Na de derde graad met een component ‘Moderne Talen’ zijn nog veel verschillende richtingen in het hoger onderwijs toegankelijk. In het verlengde van het secundair onderwijs liggen dan richtingen open zoals: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies). 

Aangezien Moderne Talen een domeinoverschrijdende studierichting is met een brede algemene vorming, zijn nog veel andere keuzes mogelijk, afhankelijk van motivatie en interesse.

Meer informatie

Je kiest deze richting beter niet als

- je deze richting ziet als een vluchtweg voor een doorstroom met een zwaarder pakket wiskunde. 
- je interesse vooral uitgaat naar het inoefenen van de schriftelijke en mondelinge vaardigheden en minder naar de analyse van taalstructuren.
- je een voorliefde hebt voor een tweetal talen en niet voor alle talen uit deze richting. 
- je denkt dat je door je meertaligheid een gigantische voorsprong hebt op de rest van de klas. 

 

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Frans 5 4
Nederlands 5 4
Wiskunde 4 4
Engels 3 3
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Communicatiewetenschappen 1 2
Duits 1 2
Artistieke vorming 1 1
POP 1 1
Flex wiskunde 1 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.