Natuurwetenschappen

2e graad

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een focus op de  wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Een stevige verdiepte basis Wiskunde is een must. Je bent in staat om empirisch en deductief aan probleemoplossingen te werken.

Voortraject

Alle basisopties uit het tweede jaar, behalve die met een B-programma, geven uitzicht op deze studierichting.

Voor wie is deze richting bedoeld

- je volgde met veel enthousiasme de lessen Wiskunde en NRT. Je ging voor deze vakken ook met de verdiepende doelen aan de slag. 
- je bent nieuwsgierig van aard, zoekt naar verklaringen, wil zelf experimenteren, zoekt naar verbanden en kan logisch redeneren. 
- je bent in staat om geordend te denken en gestructureerd en nauwkeurig  te werken.
- je gaat graag op onderzoek en bent nieuwsgierig naar verklaringen voor wetenschappelijke fenomenen.
- je ziet wiskundige  en natuurkundige problemen als een uitdaging en blijft naarstig zoeken naar mogelijke oplossingen. Je bent een echte doorzetter op dat gebied en geeft niet gemakkelijk op als het wat moeilijker wordt.
- je houdt van analytisch en inzichtelijk denken.
- je bent bereid om je experimenten neer te schrijven in een wetenschappelijk verslag.

 

Toekomstgericht

De studierichting Natuurwetenschappen geeft toegang tot de volgende richtingen in de derde graad: Biotechnologische en chemische wetenschappen, Moderne talen-wetenschappen, Technologische wetenschappen en Engineering en Wetenschappen-Wiskunde. 

Bij al deze richtingen krijg je een brede vorming waardoor het ruime keuzemogelijkheden heeft in het hoger onderwijs. Je kan zowel een professionele bachelor als een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding volgen. Bovendien biedt de richting een goede voorbereiding op het ingangsexamen Geneeskunde.

Logische vervolgopleidingen zijn Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Fysica, Chemie, Industriële wetenschappen, …

 
Meer informatie

Je kiest deze richting beter niet als

- je interesse vooral naar de praktische labo-technieken en onderzoeken uitgaat, meer dan naar de theoretische inzichten.
- je niet zo nauwkeurig kan werken
- je snel opgeeft als iets niet van de eerste keer lukt.

 

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Wiskunde 5 5
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 1
POP 1 2
Flex Frans (wetenschappelijk) 1 0
Flex Engels (wetenschappelijk) 0 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.