Taal en communicatie

2e graad

Domein: Taal en cultuur | Dubbel

Wat ga je leren

De focus ligt op communicatie in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Je ontdekt en reflecteert over communicatie- en persoonlijkheidsstijlen. Theorie wordt snel praktijk: in het vak ‘Public Relations’ plan en voer je zelf communicatieprojecten uit.

Voortraject

Alle basisopties uit het tweede jaar, behalve die met een B-programma, geven uitzicht op deze studierichting.

Voor wie is deze richting bedoeld

- je behaalt goede resultaten voor de taalvakken.
- je bent enthousiast tijdens de lessen Frans, Engels en Nederlands.
- je bent niet om bang om je uit te drukken in een vreemde taal.
- je bent een vlotte prater die oog heeft voor gepaste communicatie.
- je kijkt er naar uit om kennis te maken met Duits, een nieuwe vreemde taal.
- een taal is voor jou meer dan alleen woordenschat en grammatica; ook de cultuur die bij een taal hoort vind je boeiend.
- je volgt de actualiteit via allerhande media.
- je hebt een vlotte pen, bent creatief én sociaal vaardig.
- je hebt zin om je talen in te zetten in een (fictieve) schoolomgeving.
- je bent een organisatietalent.
- je bent kritisch voor je eigen communicatie en je hebt zin om met je werkpunten aan de slag te gaan.

 

Toekomstgericht

Na deze richting kan je nog vele kanten uit. In de derde graad loopt deze richting gewoon verder. Wie het toch nog een stapje concreter wil, heeft nog verschillende mogelijkheden in de derde graad, binnen de arbeidsmarktfinaliteit.  
Na de derde graad kan je verder studeren, bij voorkeur in een professionele bachelor. Richtingen die mooi aansluiten bij deze opleiding zijn bvb: ‘Journalistiek’, ‘Media en Entertainment Business’ en ‘Office Management’. Andere overgangen zijn zeker ook mogelijk. 
Wie dat wil, kan ook meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt. Je behaalt in deze opleiding namelijk ook de beroepskwalificaties ‘Polyvalent taal- en communicatie-assistent’.

 

Meer informatie

Je kiest deze richting beter niet wanneer


- je deze richting ziet als een vluchtweg voor een doorstroom met een zwaarder pakket wiskunde. 
- je interesse vooral uitgaat naar de theoretische kant van de talen en minder naar het inoefenen van de schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
- je een voorliefde hebt voor een tweetal talen en niet voor alle talen uit deze richting. 
- je denkt dat je door je meertaligheid een gigantische voorsprong hebt op de rest van de klas. 

 

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Public Relations 5 5
Nederlands 5 5
Wiskunde 3 3
Engels 3 3
Frans 3 4
Natuurwetenschappen 2 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Duits 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Artistieke vorming 1 1
POP 1 1
Flex Frans 1 0
Flex taal (NL/FR) 0 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.